بازرگانی میعاد
مرکز فروش عمده بطری پت پلاستیکی ، جار پت پلاستیکی
جهت استعلام قیمت عمده بطری پت پلاستیکی و خرید عمده بطری پت پلاستیکی ، جار پت پلاستیکی ، درب بطری پلاستیکی با شماره 09909655198 تماس بگیرید.


فروش عمده بطری و جار

بازرگانی میعاد مرکز فروش عمده بطری پت پلاستیکی و جار پت پلاستیکی در تهران بوده فروش این مجموعه هم بصورت حضوری و هم بصورت اینترنتی می باشد.

بررسی چند نمونه از محصولات بازرگانی میعاد 

بطری پت

بازرگانی میعاد مرکز فروش عمده بطری پلاستیکی در حجم های مختلف می باشد که در زیر به چند نمونه از بطری های موجود اشاره می شود:


بطری پت ۱۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۱۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. سایز دهانه بطری ده میل ۱۸ میلیمتر بوده و فقط مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۱۵ سی سی 

بطری پلاستیکی ۱۵ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. سایز دهانه بطری ۱۵ میل ۱۸ میلیمتر بوده و فقط مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۱۸ سی سی

بطری پلاستیکی ۱۸ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. سایز دهانه بطری ۱۸ میل ۱۸ میلیمتر بوده و فقط مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۲۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۲۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. سایز دهانه بطری ۲۰ میل ۱۸ میلیمتر بوده و فقط مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۲۵ سی سی

بطری پلاستیکی ۲۵ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. سایز دهانه بطری ۲۵ میل ۱۸ میلیمتر بوده و در دو مدل استوانه گرد و چهارگوش قابل تولید می باشد.

بطری پت ۳۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۳۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری سی میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر ، ۲۰ میلیمتر و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۳۰ میل در دو مدل استوانه گرد و چهارگوش قابل تولید می باشد.

بطری پت ۵۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۵۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۵۰ میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر ، ۲۰ میلیمتر و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۵۰ میل فقط در مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۶۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۶۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۶۰ میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر ، ۲۰ میلیمتر و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۶۰ میل استوانه گرد در دهانه های ۱۸ ، ۲۰ و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد ؛ پت ۶۰ سی سی کتابی در دهانه ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد ؛ بطری ۶۰ سی سی چهارگوش در دهانه ۲۸ قابل تولید می باشد.

بطری پت ۷۵ سی سی

بطری پلاستیکی ۷۵ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۷۵ میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر و ۲۰ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۷۵ میل فقط در مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۱۰۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۱۰۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۱۰۰ میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر و ۲۰ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۱۰۰ میل فقط در مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۱۲۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۱۲۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۱۲۰ میل در دهانه های ۱۸ میلیمتر ، ۲۰ میلیمتر ، ۲۴ میلیمتر و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۱۲۰ میل استوانه گرد در دهانه های ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۴ و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد ؛ پت ۱۲۰ سی سی کتابی در دهانه ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد.

بطری پت ۱۵۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۱۵۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۱۵۰ میل فقط در سایز دهانه ۲۴ میلیمتر قابل تولید می باشد . پت ۱۵۰ میل فقط در مدل استوانه گرد قابل تولید می باشد.

بطری پت ۲۵۰ سی سی

بطری پلاستیکی ۲۵۰ سی سی با درب آب بند ، درب فیلیپ تاپ و درب اسپری قابل ارائه می باشد. بطری ۲۵۰ میل در دهانه های ۲۴ میلیمتر و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد. پت ۲۵۰ میل استوانه گرد در دهانه های ۲۴ و ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد ؛ پت ۲۵۰ سی سی کتابی فقط در دهانه ۲۸ میلیمتر قابل تولید می باشد.

بطری پت ۴۵۰ سی سی


بطری پت ۵۰۰ سی سی

بطری پت ۸۰۰ سی سی

بطری پت ۹۰۰ سی سی

بطری پت ۱۰۰۰ سی سس 

بطری پت ۱۲۰۰ سی سی

بطری پت ۱۳۰۰ سی سی

بطری پت ۱۴۰۰ سی سی

بطری پت ۱۵۰۰ سی سی

بطری پت ۳ لیتری

بطری پت ۴ لیتری

بطری پت ۵ لیتری


جار پت پلاستیکی

بازرگانی میعاد مرکز فروش عمده جار پلاستیکی در حجم های مختلف می باشد که در زیر به چند نمونه از جار های موجود اشاره می شود:


جار ۶۵ سی سی دهانه ۵۰

جار ۱۰۰ سی سی دهانه ۵۰

جار ۱۵۰ سی سی دهانه ۷۰

جار ۲۵۰ سی سی دهانه ۷۰

جار ۳۲۰ سی سی دهانه ۷۰

جار ۳۵۰ سی سی دهانه ۷۰

جار ۵۰۰ سس سی دهانه ۷۰

جار ۷۰۰ سی سی دهانه ۷۰

جار ۱۰۰۰ سی سی دهانه ۹۰

جار ۱۴۰۰ سی سی دهانه ۹۰

جار ۵۰۰۰ سی سی دهانه ۱۲۰

ظرف اسپری آب

شما میتوانید انواع آبپاش دستی پلاستیکی را در سایز های مختلف از مجموعه بازرگانی میعاد تهیه کنید. آبپاش دستی کوچک از سایز ۱۰ سی سی تا ۲۵۰ سی سی و آبپاش پلاستیکی باغبانی در حجم نیم لیتری قابل تهیه می باشد. بدنه آبپاش کوچک پلاستیکی بی رنگ شفاف و سری اسپری در رنگهای مختلف نسبت به حجم و سایز دهانه بطری پت قابل تهیه می باشد. پمپ اسپری رقیق پاش ظرف اسپری خالی وارداتی بوده و بطری پلاستیکی این محصول تولید داخل می باشد.